Kommunicera mera med flera

70 % av alla intryck vi tar till oss är varken talade eller skrivna — utan rent visuella. Bildens betydelse för bra reklam ska inte underskattas.

 

Annonser, broschyrer, produktblad, handböcker, webbsidor, ska ge rätt info till rätt målgrupp. Ett samarbete med Idébild är en investering i framtiden. Inspiration, effektivitet, ekonomi samt ordning och reda får du på köpet.
Testa Idébild Reklambyrå så får du se! 

 

 

Idé och mediaval

Med en bärkraftig idé så gäller det att veta i vilket media den bäst hör hemma. Annonser i fackpress, mässdeltagande, förpackningar, webbsidor etc. Idébild hjälper dig hitta rätt så ditt budskap når ända. Loggan på en ko? Förmodligen fel mediaval...

 

 

Logotyp till Hallstahammar Arena
Skyltförslag till Hallstahammar Arena

Grafisk formgivning

Tröttnat på firmans brevpapper? Dags för en ny grafisk profil? Eller saknar ni en bra logotyp helt och hållet? Idébild har rätt kompetens och verktyg och hjälper gärna till med er ”ansiktslyftning”. 

 

 

Webb

Kanalhuset. Databasdriven webbsida med möjlighet för kunden att själv redigera innehållet
Kanalhuset. Exempel på företagarsida.
Stenströms Cykel. Sidans innehåll redigeras av kunden.
Stenströms Cykel. Startsida redigerad av kunden. "Dragspelet" till höger används för erbjudanden och reapriser.
Reison Medical marknadsför tillbehör för operationsbord
Reison Medical kontaktsida
Södra Dalarnas Samordningsförbund. Webbsida med redigeringsmöjligheter för kunden.
Södra Dalarnas Samordningsförbund. Webbsida med redigeringsmöjligheter för kunden.

Fungerande webbsidor skapas genom en logiskt uppbyggd struktur och ett genomtänkt visuellt språk. För att en webbsida ska fungera är den helt beroende av bra design. Inte bara för att göra den attraktiv och trevlig att titta på, utan för att förstärka kommunikationen. Idébild samordnar naturligtvis innehåll och layout med din övriga tryckta information. 

 

 

Presentationer och video

Hur gör man en presentation som fungerar ända bort till sista stolsraden? En presentation som gör att åhörarna vaknar till och blir intresserade? Idébild kan hjälpa er hitta vägen fram genom presentationsdimman.

 

 

Kampanjer

Att skapa en reklamkampanj är ingen vetenskap. Här är det kreativitet som gäller! Du får en sammanhängande serie av aktiviteter, skapade för olika media. Aktiviteterna är omsorgsfullt utformade och bildar en helhet för att resultera i ditt uppsatta mål. 

 

 

Språk och typografi

Typografi är också visuell kommunikation! Typografins uppgift är att ge det skrivna budskapet en form som stimulerar till läsning och gör det lätt att läsa. Texter kan läsas på olika sätt, t ex nöjesläsning (reklamblad) och informationsläsning (dagstidningar) och därför är det viktigt att anpassa typografin efter de förutsättningarna. Korrekt svenska är naturligtvis A och O...

 

 

Tryck eller utskrift?

Dagens snabba tempo gör att det kan vara svårt att hålla produktblad och broschyrer aktuella. Med dagens teknik kan man skriva ut mindre upplagor och uppdatera successivt. Du slipper be om ursäkt för att innehållet inte är aktuellt, utan att tumma på tryckkvaliteten. Idébild kan erbjuda trycksaker i briljanta färger, enkel- eller dubbelsidigt på olika typer av papper, overhead eller klisterark, vikt och/eller häftat. Alternativen är många! 

 

OM FÖRETAGET

Idébild i Hallstahammar AB startades 1972 av Leif Björklund och Mats Källstig. Vi producerar material för din marknadsföring där bra och säljande bilder är vårt signum. Verksamheten vilar på tre ben - reklam, foto och utställningar.

Titta in på vår kontaktsida för mer info.

ALMANACKAN

Vår almanacka har blivit en långlivad och uppskattad tradition. Den delas ut till våra kunder men det blir alltid några ex. över och dessa skänks först till kvarn.

Välkommen in och hämta de exemplar du behöver. Formatet är 50x70 cm.

Almanackans historia från 1982 fram till nutid presenterar vi på en egen sida här.

UTSTÄLLNINGSMATERIEL

Idébild kan leverera "nyckelfärdig" monter till mässgolvet, men vi kan även bistå med idéer och komplement till en redan befintlig utställningsmonter. Framtagning av olika typer av give-aways, storformatsutskrifter som rollups, 4-screen eller utskrift av våder som sen placeras högt för att locka in besökare, belysningsutrustning osv.

Mer info på sidan om utställningar.

STORFORMAT

Roll-Up
Ett konstnads- effektivt sätt att visa sig från sin bästa sida. En designad rullgardin som rullas ihop och bärs i en axelväska när den ska transporteras. En enklare typ av rollup är produkten 4-screen. Vi erbjuder även popupväggar och liknande produkter.

Affischer
Skylt, affisch, poster, stortavla. Gemensamt är att de ska framföra ett tydligt budskap. Idébild kan bistå dig med design, utskrifter och iramning.

PRESENTATIONER & VIDEO

Det här med presentationer är inte så lätt!

Men det var väl inte riktigt sant. Det är jättelätt att lägga in bilder och text i Powerpoint. Sen är det bara att sätta igång... och tråka ihjäl sina åhörare!

Det gäller att bjuda åhörarna på något intressant samt använda rätt presentationsteknik för att nå fram med sitt budskap. Prata med oss på Idébild om presentationer med bild och text i harmoni med varandra.

På senare tid har det blivit mycket populärt med platt-tv med HD-upplösning. Titta in på videosidan så visar vi några HD-filmprojekt. Det ger onekligen ett mycket proffsigt intryck att visa upp sina produkter eller sitt företag i HD-kvalitet.

UTSKRIFTER

Stora utskrifter skapar stor uppmärksamhet. Du får hjälp med anpassning av format och inramning efter användningsområde och målgrupp.

Välj bland mindre utskrifter i A5, A4 och A3 eller andra storlekar skräddarsydda efter dina egna önskemål. Du får färdiga foldrar i briljanta färger, enkel- eller dubbelsidigt på olika typer av papper, overhead eller klisterark.

Alternativen är många!

 

 

All typ av affärsverksamhet
kräver möten människor emellan.

Men hur skapar man det där magiska mötet då allt bara fungerar?

 

 


Google automated translation


Translation Disclaimer
No automated translation is perfect and is not intended to replace human or traditional translation methods. The official text of this website is the Swedish version. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding in any way. If any questions arise concerning the accuracy of the information presented by the translated website, please get in contact with us directly.

 

Déni de traduction
Aucune traduction automatisée n'est parfaite, et n'est pas prévue pour remplacer des méthodes humaines ou traditionnelles de traduction. Le texte officiel de ce site Web est la version suédoise. Aucunes anomalies ou différence créée dans la traduction ne lient de quelque façon. Si des questions se posent au sujet de l'exactitude d'information présentée par le site Web traduit, obtenez svp en contact avec nous directement.

 

Verzichtserklärung
Keine automatisierte Übersetzung ist vollkommen und soll nicht die menschlichen oder traditionellen Übersetzungsmethoden ersetzen. Der offizielle Text dieser Website ist die schwedische Version. Alle mögliche Diskrepanzen oder Unterschiede, die in der Übersetzung verursacht werden, sind in keinster Weise verbindlich. Wenn irgendwelche Fragen hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auftreten, die durch die übersetzte Website entstehen, setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung.

 

 

Idébild i Hallstahammar AB • Box 44 • 734 22 Hallstahammar • Besök: Nygatan 10 • Tel. 0220-123 00 • Fax 0220-514 11 • info@idebild.se